Uyarma Nedir?

Uyarma Nedir? Uyarma (uyarmak’tan uyar-ma). Uyarmak eylemi.
—Elektrik. Bir elektromıknatısta akıyı üreten magnetomotor kuvveti.
Bir jeneratörün veya bir motorun magnetik devresinde, bir elektrik akımı yardımıyla bir magnetik indükleme akışının meydana gelmesi.
Uyarma grubu, bir motordan ve bu motorun çalıştırdığı bir doğru akım üretecinden meydana gelen bütün: başka elektrik makinelerini uyarmak için kullanılır.

Bileşik uyarma, bir paralel Ve bir seri uyarmadan meydana gelen uyarma.

Dıştan uyarma, ayrı bir kaynak tarafından yapılan uyarma.

Diferansiyel uyarma, üzerinden ayrı akımlar geçen ve elektromagnetik kuvvetleri ters yönlü olan iki sargının yaptığı uyarma.

Hiperkompund uyarma, seri sargısı, makinenin kutuplarındaki potansiyel farkı yükle birlikte artacak şekilde ayarlanan bileşik uyarma.

Hipokompund uyarma, seri sargısı, makinenin kutuplarındaki potansiyel farkı yükle birlikte azalacak şekilde ayarlanan bileşik uyarma.

Kompund uyarma, seri sargısı, makinenin kutuplarındaki potansiyel farkı nominal yükte ve boşta birbirine eşit olacak şekilde ayarlanan ek bileşik uyarma.

Paralel veya şönt uyarma, makinenin ana kutupları arasında paralel bir akımla elde edilen uyarma.
Seri uyarma, indükleme akımı veya bu akımın bir kesri tarafından meydana getirilen uyarma.

—Fizik. Bir gazın uyarılması, bir taneciğin veya bir ışınımın çarpmasıyla bir gazın bazı atomlarında veya bazı moleküllerinde meydana gelen ve bir elektronun bir enerji seviyesinden daha yüksek bir enerji seviyesine geçmesi şeklinde nitelenen yapı değişmesi.

—Radyotek. Uyarma sargısı, bazı elektrodinamik hoparlörlerde, içinden bir doğru akım geçen ve külası mıknatıslamaya yarayan sargı.
Darbe veya empülsiyonla uyarma, bir dış devreden gelen çok kısa empülsiyonların etkisiyle bir devrede öz frekanslı titreşimlerin uyarılması.

—Fizyol. Görevsel uyarma, bir organın, bir dokunun veya bir hücrenin bir iç (sinir akımı, hormon) veya dış (fizik, kimyasal, ruhsal v.b.) uyarıcının etkisi altında normal şartlar içinde faaliyete geçmesi, (Uyarma devreleri arasına istirahat devrelerinin sıkışması zorunludur.)
Bu uyarımdan ileri gelen durum.

—İdare. hukuk. Memura, görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazı ile bildirme. (En hafif disiplin cezasıdır. Sicile geçer, ama üç yıl sonra silinmesi istenebilir.) Eşanl. İHTAR.

—Elektr. Döner makinelerde uyarma, makinenin jeneratör ve motor halinde çalışabilmesi için gerekli olan elektromagnetik alanı meydana getirir. Jeneratörler kendinden uyarmalı veya dıştan uyarmalı olabilir. Bu son durumda ana jeneratörün uyarılması, uyarıcı denilen ikinci bir jeneratörle sağlanır. Bu iki jeneratör genel olarak aynı mil üzerine yerleştirBilimselştir. Uyarıcının uyarma reostası yardımıyla, bu uyarıcının endüvisinin uçlarındaki gerilim değiştirilir. O zaman, ana jeneratörün uyarma akımı da aynı değişimleri izler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir