Üzengi Ağaları | Osmanlı Tarihi |

Üzengi ağaları şunlardır: yeniçeri ağası, mîrialem, kapıcılar kethüdası. kapıcıbaşılar, çavuşbaşı, şikâr ağaları (çakırcı, şahinci ve atmacacıbaşı), imrahorlar, çâşnigirbaşı, atlı bölük ağaları denilen süvari bölüklerinin ağaları, cebecibaşı, topçubaşı ve arabacıbaşı.

XIX. yy.dan itibaren hasahır kâtibi, tavla kâtibi, arpa kâtibi, saman kâtibi, ot kâtibi, saraçbaşı, saraçlar kâtibi nalbantbaşı ve raht kâtibi de üzengi ağalarına katıldı.

Fatih kanunnamesine göre, divanda üzengi ağalarının yeri yeniçeri ağasından sonraydı.

Yeniçeri ocağıyla birlikte üzengi ağalan da kaldrıldı.

Bir cevap yazın