Uzun Mehmet Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Uzun Mehmet Kimdir,Türkiye’de Taşkömürünü ilk keşfeden 19. yüzyılda yaşamış Zonguldaklı Türk.

Uzun Mehmet Hayatı

Siracı Bahri gemisinde askerlik yaptı.

O devirde gemiler buharla işliyordu.

Devlet, gemilerin ve fabrikaların ihtiyacı olan kömürü Ingiltere’den getirtiyordu.

Bir savaş durumunda Ingiltere’den kömür almak imkansızdı.

Mahmud II bir ferman çıkararak Türkiye’de maden kömürü aranmasını emretti.

Türk erlerine donanmadan kömür örnekleri veriliyor ve memleketlerinde bu kömürü aramaları bildiriliyordu.

Uzun Mehmed, askerliğini bitirerek köyüne dönünce araştırma yapmaya başladı.

Bir gün, kışlık tahılını öğütmek için değirmene gitti ve orada beklemek zorunda kaldı.

Vakit geçirmek üzere derenin kıyısına inince sellerin sürüklediği yıkıntılar arasında siyah, kömür parçalarına benzeyen taşların da bulunduğunu gördü.

Ocağında yakarak, bulduğu taşların, örnek kömürden olduğunu anladı.

Kazılar yapmaya başladı (1829) ve bulduğu örnekleri İstanbul’a getirdi.

Uzun Mehmed’e 5 000 kuruş mükâfat verildi, 600 kuruş maaş bağlandı; fakat, kömür aramak için ferman alanlardan birisi olan Ereğli mütesellimi, Uzun Mehmed’i kıskandı ve İstanbul’a yolladığı iki adamına onu öldürttü.

Bugün Zonguldak kömür havzasında Uzun Mehmed adına bir anıt dikilmiştir.

Bir cevap yazın