Uzunyayla Platosu,Jeomorfolojisi,Özellikleri | Coğrafya |

Uzunyayla platosu hakkında bilgi,Bugün Samantı (Seyhan) ırmağının yukarı çığırı çevresinde yer alır.

Ayrıca doğuda Tohma suyu (Fırat) ve batıda Kızılırmak’a su gönderir.

Uzunyayla Platosu Özellikleri

Uzunyayla
Uzunyayla Platosu,Bugün Samantı (Seyhan) ırmağının yukarı çığırı çevresinde yer alır.

Uzunyayla’nın dalgalı zemininin yükseltisi 1 500 m’yi bulur ve bu zemin üzerinde de 2 000 m’yi geçen dağlara rastlanır.

Uzunyayla’yı yaran vadiler, yörenin orta kesimlerinde fazla derin olmadığı halde, kenarlara doğru derinleşerek, yaylanın bu kesimlerini engebeli bir duruma getirir.

Uzunyayla Platosu Jeomorfolojisi

Uzunyayla’nın zemini üçüncü zamanın ikinci yansına ait tortul tabakalarla (miyosen denizel tortuları üstünde tatlı su göllerinin dibine çökelmiş, killi-kireçli yerey) kaplıdır.

Az eğimli olan bu tabakaların örttüğü eski temel, yörenin sınırlarına doğru, yüksek dağ gövdelerinde meydana çıkar (Hınzır dağı, Gürün dağları).

Uzunyayla Platosunda iklim çok sert, kışlar sürekli, yazlar kısa ve yayla üzerinde serindir.

Güneye doğru çalılık biçiminde görünen ağaçsı bitkilere, yayla üzerinde hemen hiç rastlanmaz.

Uzunyayla tam bir step alanı olduğu için, küçükbaş hayvan ve at yetiştirilen bir hayvancılık bölgesidir.

Ziraat işleri, daha az önemlidir (buğday, arpa ekimi); meyve ve sebze hemen hiç yetiştirilmez.

Uzunyayla, tenha bir yöredir.

Kır nüfusu yoğunluğu 13-20 arasında değişir.

Yüksek düzlüklerde yazın sürüler otlatılır; köyler vadilere sığınmış durumdadır. Uzunyayla içinde başlıca yerleşme Pınarbaşı’dır.

Bir cevap yazın