Vadil Kura | Tarih Bilgileri |

Vadil Kura,Güney Arabistan ile Suriye arasındaki eski ticaret yolunun üzerindedir.

Özellikle Mina (Main) devletinin önemli şehirlerinden olan Ela’nın bu vâdi üzerinde bulunması Vâdil Kura’nın tarihi bakımından önemlidir.

Bu bölgede bazı harabeler ve yazıtlar bulundu.

M.ö. VI.yy.da Kudüs’ün Babilliler tarafından alınması üzerine büyük bir musevî topluluğu, bu bölgeye yerleşti.

İslâm dini ortaya çıktığı zaman Vâdil Kura’da bulunan bu topluluk Hz. Muhammed’e karşı cephe aldı.

624’te Medine’deki Kaynuka musevileri sürülünce, Vâdil Kura’daki soydaşlarının yanlarına gittiler.

627’de Vâdil Kura Musevileri Teyma, Fedek ve Hayber Musevîleri ile birlikte Hz. Muhammed’e karşı çıktılar.

Ertesi yıl Hayberi alan peygamber, Medine’ye dönerken Vâdil Kura’ya uğradı ve büyük miktarda ganimet ele geçirdi.

Halife Ömer devrinde buraya Araplar yerleşti.

Yönetim bakımından uzun süre Medine’ye bağlı olarak kalan Vâdil Kura, zamanla eski önemini kaybetti.

Bir cevap yazın