Vadisseyl Savaşı,Muharebesi | Tarih Bilgileri |

Vadisseyl Savaşı,XVI. yüzyılın en önemli meydan savaşlarından biri.

Vadisseyl Muharebesi

XVII yy.da Osmanlılarla Portekizliler, Fas hâkimiyeti konusunda çatışma halindeydi.

1574’te Ebu Abdullah Muhammed Mütevekkil, Fas hükümdarı olduğu zaman, Portekizlilerle anlaştı ve Fas, Portekiz nüfuzu altına girdi.

Muhammed’in bu siyasetine karşılık, kardeşlerinden Abdülmelik, Osmanlılarla anlaştı.

Cezayir beylerbeyi Ramazan Paşa, Abdülmelik ile birlikte Fas’a girerek Fas şehrini ele geçirdi ve Abdülmelik, Fas sultanlığı tahtına geçti.

Vadisseyl SavaşıRamazan Paşa, dönüşte Muhammed’in ordusunu yendi (1576).

Böylece Fas, osmanlı himayesine girmiş oldu.

Muhammed, Portekiz kralı Sebastiao’ya başvurarak yardım istedi.

Portekiz kralı, Ispanya’dan da yardımcı kuvvetler alarak Fas’a çıktı.

Portekiz ordusu 80 000 asker ve 360 toptan meydana geliyordu.

Bu tehlike karşısında Abdülmelik, Osmanlılardan yardım istedi.

Bu sırada Ramazan Paşa, Cezayir beylerbeyliğinden azledilerek Tunus beylerbeyliğine tayin edilmişti.

Bununla birlikte Divanı Hümayun, Portekizlilere karşı Ramazan Paşayı görevlendirdi.

Ramazan Paşa 30 000 türk ve 30 000 arap askerinden meydana gelen 60 000 kişilik bir kuvvetle Portekizlileri Vadisseyl’de karşıladı; yapılan savaşı Ramazan Paşa kazandı.

Portekizliler 40 000 esir verdiler; 360 top Osmanlıların eline geçti.

Savaşta Portekiz kralı Sebastiao ve Muhammed öldü.

Fas üstündeki osmanlı himayesi kesin bir durum kazandı.

Bir cevap yazın