Vaftizci Yahya Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Vaftizci Yahya Kimdir,İbrani peygamberi.

Vaftizci Yahya Hayatı

Zekeriya peygamberin oğlu.

Zekeriya’nın hiç çocuğu olmamıştı.

İhtiyarlığında bir çocuğu olsun diye Allah’a yalvardı.

Duası kabul edilince Yahya dünyaya geldi.

Yahya, önceleri Tevrat’ın şartlarına uygun yaşıyor ve Israiloğullarına doğru yola gelmeleri, günahtan sakınmaları, Allah’ın birliğine inanmaları için öğütler veriyordu.

Allah, İsrail kavminin yola gelmesi için İsa’yı peygamber olarak gönderince, ona ilk inananlardan biri de Yahya oldu.

İsa’yı Ürdün ırmağında vaftiz etti.

Bundan sonra kendisine «Vaftizci Yahya» adı verildi.

Bu sıralarda Israiloğullarından Herodes Antipos’un üvey kardeşi Herodes, Philippos’un karısı Herodias ile evlenmek istedi ve durumu Yahya’ya sordu.

Yahya bu evlenmeye karşı çıkarak nikâhını kıymaktan çekindi.

Bunun üzerine kız ve annesi ona kin beslemeye başladılat.

Onların ısrarlı isteklerine boyun eğen Kudüs kumandanı, Yahya’yı yakalatarak anne ve kızın gözleri önünde öldürttü, kesik boynunu bir tepsiye koydurttu.

İkonografi

Hıristiyan sanatı Yahya’nın hayatını geniş ölçüde konu almıştır. Bu konuyu işleyen başlıca ressam ve heykeltıraşlar şunlardır: Botticelli, Raffaello (Kral François I’in Kutsal Ailesi) [Louvre], Leonardo da Vinci (Kayalıklardaki Bakire) [Louvre], Van Dyck (Moskova), Murillo (Madrid, Dublin, Budapeşte, Viyana), Donatello (Louvre ve Floransa çan kulesi), Ghiberti (Orsammichele), Caravaggio (Roma), Rodin (Yürüyen İnsan), Filippo Lippi (Prato), Ghirlandaio (Floransa, Santa Maria Novella).

Bir cevap yazın