Vaiz Mehmet Molla Kimdir,Hayatı

Vaiz Mehmet Molla Arap,Türk din bilgini (Antakya? – Bursa 1531).

öğrenimini Antakya, Diyarbakır ve Tebriz’de yaptı. Süleyman I ile Engürüs savaşına katıldı.

Üsküp’te on yıl kadar tefsir okuttu, ömrünün sonlarına doğru Bursa’ya yerleşti. Bursa’da yaptırmaya başladığı cami bitmeden öldü.

Hafızası çok kuvvetliydi; ezberden tefsir yapardı.

Zamanının önde gelen bilginlerindendi. Kimya hakkında eserleri vardır.

Bir cevap yazın