Vaiz Nedir,Ne Demek | Din Bilgileri |

Vaiz Nedir,Ne Demek,Vaiz hakkında bilgi,dinsel öğüt veren, insanları uyarmayı ve yol göstermeyi amaçlayan konuşma.

Vaaz veren kişiye vaiz, verilen vaaza da meviza denir.İslâm dininin doğuşundan sonra ortaya çıktı.

Kur’an. hadis ve bunlarla ilgili bir konuda müminleri aydınlatmak. onlara gerekli din bilgisini vermek için Hz. Muhammed. evinde ve mescitte toplantılar düzenler, konuşmalar yapardı.

Bu konuşmalar müslümanların, çözümünde güçlük çektikleri konuların aydınlatılması için yapılırdı.

Zamanla haftanın belirli günleri camilerde, mescitlerde müslümanlara dinle ilgili bilgiler verme gereği doğdu.

İslâm dinini, onunla ilgisi olmayan inançlardan korumak İslâmlıktan önceki dinlerden kalan inançlarının islâm dinine karışmasını önlemek amacıyla düzenlenen vaızlar, zamanla bir yetki ve görev niteliği kazandı.

Hz. Muhammed’in ölümünden sonra imamlık makamına geçen halifeler de gerekli konularda vaızlar verdiler.

Daha sonra medreselerin açılması, din bilgilerinin derli toplu olarak öğretimi sonucu camilerde, ibadethanelerde vaiz vermekle göıevli kimseler yetişti.

Vaızlar, ellerinde resmi görev belgeleri bulunan yetkililer tarafından belirli konularda verilirdi.

Vaızlar genellikle namaz vakitlerinin dışında verilir.

Osmanlı devletinde halkı, din konularında aydınlatmak için vaiz verme yetkisi şeyhülislâmlık makamınındı.

Vaiz, islâm dininde olduğu gibi Hıristiyanlıkta da vardır.

Bazı yorumcular, din konusunda halka bilgi verme, karşılaştığı güçlükleri çözme amacıyla vaiz düzenleme geleneğinin müslümanlara hıristiyanlardan geçtiğini ileri sürerler.

Bir cevap yazın