Vakayiname Nedir,Edebiyat | Kültür,Sanat,Edebiyat |

Vakayiname Nedir,Edebiyat,Olayların günü gününe yazıldığı eserlere verilen ad. (Ruzname de denirdi.) [Padişahların günlük yaşayışlanyle ilgili olarak kâtipler tarafından tutulan notlara ve siyasi olayları günlük olarak anlatan eserlere de vakayiname denirdi; Abdi Paşa Vakayinamesi gibi.].

Bir cevap yazın