Vakfiye Nedir,Tarih,Osmanlıda Vakfiye | Tarih Bilgileri |

Vakfiye Hakkında Kısaca Bilgi,Bir vakfın koşullarını belirten belge.

Vakfiye’de, kurulan hayır kurumunun nasıl yönetileceği, ne gibi masraflar yapılacağı, kaç kişinin çalışacağı, bunlara ne kadar aylık» verileceği, bu aylıkların hangi gelirlerle sağlanacağı ve bu kurumdan kimlerin ne şekilde yararlanacağı yazılırdı.

Herhangi bir yolsuzluğa karşı, koruyucu tedbir olarak, vakfı yöneteceklerin yiyecek, giyecek ve oturacak yerleri sağlanırdı.

Vakfiyenin, hukuki bir hüviyet kazanması için kadı tarafından şer’î mahkeme siciline kaydedilmesi gerekirdi.

Vakfiye ile vakfedilen mülk satılmaz, miras olarak kalmaz, bu mülke, kimse müdahale edemezdi; artık bu mülk, devletin himayesi altında sayılırdı.

Vakfiye şartlarına hükümdarlar da karışamazdı.

Vakfiyede ceza hükümlerinin çoğu maneviydi.

Vakfiyenin sonuna bazı ayetler ve hadisler konur, vakfiyeyi bozmak veya şartlarına uymak istemeyenleri korkutmak için bir de beddua eklenirdi.

Vakfiye şartlarının ana esasları kitabe şeklinde vakfın girişine hakkedilirdi.

Osmanlı imparatorluğunda birçok vakıf yapıldığından değişik vakfiye örnekleri vardır.

Bir cevap yazın