Vakıa Suresi,Konusu | Din Bilgileri |

Vakıa Suresi,Vakıa Suresi Konusu,Suçluların,Tanrı buyruklarına karşı gelenlerin, ahirete inanmayanların görecekleri cezaları, kıyametin nitetiklerini, müminlerin cennetteki yaşayışlarını anlatır.

Kıyametin, cennetin, cehennemin gerçek olduğunu, her şeyi Tanrı nın yarattığını, hiç kimsenin yaptığının karşılık sız kalmayacağını bildirir.

Bir cevap yazın