Vakıat-ı Sultan Cem | Osmanlı Tarihi |

Vakıat-ı Sultan Cem Vâkıât-ı Sultan Cem, Cem Sultan’ın hayatını anlatan bir kronik.

Yazarının Cem Sultanın defterdarı Haydar Bey olduğu sanılıyor Cem’in geçirdiği sıkıntılı hayatı.

Fransa ve İtalya’ daki günlerini, papanın yanındaki yaşayışını bütün açıklığıyla belirten eser, gözleme dayanan çağdaş bir kaynaktır.

Ahmed Refik Bey Sultan Cem adlı eserinde bu eserden geniş ölçüde yararlandı.

Eserin yazmaları vardır.

Bir cevap yazın