Vakvak Ağacı Nedir,Hikayesi | Dinler Tarihi |

Vakvak ağacı hakkinda bilgi,Vakvak Ağacı Nedir,Cehennemde bulunduğuna inanılan, meyveleri insan kafası olan efsanevi bir ağaç.

Vakvak Ağacı Hikayesi

Bir çin seyahatnamesine göre arap hükümdarı, adamlarının bir kısmını gemiye bindirerek yola çıkarır.

Bunlar sekiz yıl denizde dolaştıktan sonra bir adaya çıkarlar.

Vakvak AğacıBu adada meyveleri çocuk olan bir ağaca rastlarlar.

Bu çocuklar saçları, kolları ve bacaklarıyla dallara tutunurlar, yalnız oldukları zaman konuşur ve gülerler.

Aynı zamanda «vakvak» diye bağırırlar.

Bunun için bu ağaca vakvak ağacı denir.

Bu ağacın şekli hakkında gerçekle ilgisi olmayan çeşitli bilgiler verilir.

Arap coğrafyacıları da vakvak adında bazı adalardan söz ederler; fakat, bu adaların yeri hakkındaki bilgiler tutarsızdır. Bu adalarda vakvak ağaçlarının bulunduğu söylenir.

Mehmed IV devrinde, İstanbul’da meydana çıkan bir isyanda asiler, bazı devler ileri gelenlerini Sultanahmet meydanında bir ağaca astılar (1656).

Bu olaya da, «vakkayı vakvakiye» adı verildi.

Bir cevap yazın