Valentinus Agnostizm | Hristiyan Terminolojisi |

Valentinus Agnostizm Valentinus’çuluk XII. yy. hıristiyan mezheplerinin en ünlüsüdür.

Vaentinus’a göre, hiçlikten veya mutlaktan, art arda üç «aion» çifti yayılmıştır.

Bu çiftlerden birinden, İlahi alem ile kendi yarattığı aşağı alemin özelliklerini bağdaştıran bir yan tanrı doğmuştur.

Bu aşağı alem, kaba saba uzuvlarının altında zekâları gelişemeyen insanlardan ve maddeden meydana gelir.

Bu insanlar arasında bazıları karanlıklardan ve duyuların körlüğünden kurtulabilmiştir; bunlar, başta Yahudiler, sonra da hıristiyanlardır.

Bütün aion’ların ortaklaşa çabasıyla üstün aion, yani İsa peygamber doğacak, bozulan düzeni kuracak ve her şeyi geldiği yere, yani mutlağa döndürecektir.

Bir cevap yazın