Vali Nedir,Görevleri Nelerdir | Genel Hukuk Bilgisi |

Vali hakkında bilgi,Vali Nedir,Görevleri Nelerdir,il ya da eyalet gibi yönetim birimlerinin başında bulunan en üst görevli.

İle ait bütün mahalli işlerin ve görevlerin icra yetkisi vali’ye aittir.

Vali hakkında bilgi ve görevleri

Vali bir yandan il tüzel kişiliğinin en yüksek organı diğer yandan da devletin temsilcisidir. il tüzel kişiliğinin organı olarak vali şu görevleri yerine getirir:

1. il adına alınması gerekli icrai kararların hazırlanması.

2. il meclisi ve il encümeni tarafından alman kararların uygulanması.

3. il tüzel kişiliğinin temsil ve bu tüzel kişilik adına hukuki tasarrufları yapma.

Devletin temsilcisi olarak vali illerde en yüksek mülkî amirdir.

Bu sebeple yürütme ve idarenin bütün teşkilâtı, onun emrindedir.

Hükümet tarafından alınan kararların yerine getirilmesini teminle görevlidir.

İdari teşkilât içinde İçişleri bakanlığının memurudur.

Valiler İçişleri bakanlığının teklifi üzerine cumhurbaşkanı tarafından tayin edilirler.

Bir cevap yazın