Van Kalesi,Özellikleri | Tarihi Yapılar |

Van Kalesi Hakkında Ansiklopedik Bilgi,Van kentinin 5 km batısında, Van Gölü kıyısı yakınlarında, uzunluğu doğu-batı doğrultusunda 1,5 km, eni 70-80 m, yüksekliği yaklaşık 80 m olan bir kayalığın üstünde antik yerleşme ve kale.

Kalenin kuzeyi sarp yamaçlarla, güneyi kayalarla çevrilidir.

Van KalesiKalker bir kaya üzerine kurulan kalenin, doğudan batıya uzunluğu 1 800 m, kuzeyden güneye genişliği 1 200 m. göl seviyesinden yüksekliği 80 m’dir.

Van Kalesi Özellikleri

Kalenin kuzeybatı eteğinde Sardur I tarafından M.ö. 834’te «Madrıburç» denilen ve eski liman mendireği teşkil eden kalker taşları üzerine birbirinin aynı 6 kitabe vardır.

Kalede birçok Urartu kral mezarları ve kitabeler vardır.

Bunların en önemlisi güneybatı uçtaki kral Argişti mezar odasıdır.

Kuzey surları önünde de kayaya oyulmuş bugün Analıkız adıyla anılan açık hava mabedi önemlidir.

Kale, dört sur bedeniyle çevrilidir.

Birinci ve ikinci bedenleri.

Akkoyunlu ve Osmanlı devirlerine; ötekilerinin, Urartu çağına ait olduğu sanılıyor.

Kalenin içinde; cami, medrese, kışla ve sarnıçlar vardır.

Güney tarafında Van şehrine inmek için selçuklu hükümdarı Kılıç Arslan tarafından bir merdiven yaptırıldı.

Bir cevap yazın