Van Kuyu Çelebi Camii,Özellikleri | Ansiklopedik Bilgi |

Van Kuyu Çelebi Camii ,eski Van şehrinde, Ona kapı civarında, sur içindedir.

Van Kuyu Çelebi Camii Özellikleri

Ulucami ile Hüsrevpaşa camii yakınlarında XVI. yy. yapısı olan cami.

Kaya Çelebizade Koçi Bey tarafından yaptırıldı.

Caminin kareye yakın dikdörtgen bir planı vardır: kare mekânın üzeri kubbeyle örtülüdür.

Kuzeybatı köşesinde minaresi yer alır.

Bugün harap durumdadır.

Bir cevap yazın