Vankulu Lügatı | Kültür,Sanat,Edebiyat |

Vankulu lügatı hakkında bilgi,İbrahim Müteferrika’nın ilk bastığı eser.

İmam ebu Nasr İsmail bin Hammad -ül-Cevherî el-Farabî’nin Sıhah-ı Cevheri adlı eserinin Manisa müftüsü ve sonradan Medine kadısı olan müderris Vankulu Mehmed Efendi tarafından yapılan tercümesi.

İbrahim Müteferrika’nın Sultan selim’de (İstanbul) kurduğu ilk türk matbaasında bastığı ilk eser, Vankulu Lügati oldu (1729).

Eserin bu basımı iki cilt halindeydi (666 sayfa + 756 sayfa); bin adet basılmıştı.

Bir cevap yazın