Vankulu Mehmet Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Vankulu Mehmet Efendi Osmanlı dönemi fıkıh ve lügat alimi.

Vankulu Mehmed Efendi

Tarihçi Naima’ya göre asıl adı Mehmedül Vani’dir.

Medreselerde okudu, müderris oldu.

Müftülük, Rodos, Manisa, Selânik ve Kütahya, Medine kadılıklarında bulundu, bu görevindeyken öldü.

Vankulu Mehmed Efendi.

Arapçadan çevirdiği ve Vankulu Lügati adıyla bilinen eseriyle ünlüdür.

Ayrıca Dürer Hâşiyesi ve Tercih-i Beyinat (En Kesin Olanın Seçimi) adlı eserleri vardır.

Bir cevap yazın