Varidat Kitabı,Varidat-ı Bedreddin | Din Bilgileri |

Varidat Kitabı,Varidat-ı Bedreddin. Varidat-ı Kübra, Kitabü’l Varidat gibi değişik adları vardır.

Varidat herhangi bir giriş yapmadan, o çağda gelenek olan duayı bile etmeden doğruca konuya geçer Eserin ana konusu evrenle Tanrı arasındaki birliğin açıklanışıdır.

Eserde öz varlık olan Tanrı’ya ulaşmak için bağlanılması gereken kurallar. gidilmesi gereken yollar anlatılır Bu konuda birtakım öğütler verilir.

Eserin toplum meselelerini ele alan bölümleri de vardır.

Varidat’a göre Kur’an’da geçen cennet, cehennem, mahşer, ahiret birer semboldür: gerçek değildir.

Onların zaman ve mekâna göre değişen anlamları vardır.

İbadet, insanın toplumsal durumuna ve zamana göre değişmelidir.

Konu bakımından eklektik bir nitelik taşıyan eser üstünde birçok çalışma yapıldı ve eser bir ara koyu şeriatçılar tarafından yasaklandı.

Bir cevap yazın