Varna Savaşı,Nedenleri Sonuçları,Önemi | Osmanlı Tarihi |

Varna savaşı hakkında bilgi,Osmanlı ordusunun Bulgaristan’ da Varna yakınlarında birleşik Haçlı ordusunu bozguna uğrattığı savaş (10 Kasım 1444).

Varna Savaşı Nedenleri Sonuçları ve Önemi

Murad II, 1443’te Karaman’a yaptığı seferden sonra, Macaristan ve Lehistan ile Szeged antlaşmasını imzaladı (12 temmuz 1444).

Bu antlaşma 10 yıl geçerliydi.

Antlaşmanın önemli maddelerinden biri de Sırbistan’ın Osmanlılara bağlı bir devlet durumuna gelmesiydi.

Fakat Varna Savaşıbu durum uzun sürmedi ve Bizanslılar, yapılan barışın bozulması için çalışmaya başladılar.

Szeged antlaşmasından sonra Murad II, tahtını oğlu Mehmed II’ye bıraktığını ilân etti.

Yeni hükümdar 12 yaşındaydı.

Osmanlı tahtına tecrübesiz birinin çıktığını öğrenen haçlılar, hazırlığa giriştiler.

Bu arada Szeged antlaşmasındaki yeminini bozan Lehistan kralı Wladislaw III Warnenczik savaşa hazırlandı.

Macarlar, Lehliler, Hırvatlar, Slovenler de bu hazırlıklara katıldılar.

Fransa ve Almanya bu haçlı birliğine yardım etti. Venedik donanması, birliğin emrine girdi.

Papalık donanması da haçlılara yardım için hazırlandı.

Osmanlı ülkesinin üstüne yürüyen 100 000 kişilik haçlı ordusu, Tuna’yı geçerek Vidin önlerine geldi.

Burada orduya Eflak voyvodası da katıldı.

Büyük bir haçlı donanması da bu sırada Çanakkale önlerinde bulunuyordu.

Haçlı ordusunun, Şumnu ve Varna yönünde ilerlemeye başlaması üzerine Edirne’de toplanan Saltanat şûrası, Murad II’nin tekrar tahta çıkmasını istedi.

Sadrazam Halid Paşa durumu genç padişaha bildirdi.

Mehmed II, babasını çağırdı ve hemen ordunun başına geçen Murad II, 40 000 kişilik seçme bir kuvvetle düşmanın üstüne yürüdü.

Murad II’nin tekrar türk ordusunun başına geçmesi, haçlıları endişelendirdi.

İki ordu, Varna dolaylarında 10 kasım 1444’te karşılaştılar.

Hunyadi Yanoş, türk kuvvetlerinin sağ kanadına saldırıya geçti. Bu kanat, sarsılmasına rağmen dağılmadı.

Kanadın kumandanı Karaca Paşa öldü.

Yanoş, osmanlı ordusunun sol kanadına yüklendi.

Bu kanat da dağılmadan geri çekildi.

Osmanlı ordusunun bozulduğunu sanan haçlılar, osmanlı ordusunun merkezine saldırdılar.

Hunyadi Yanoş, ordusunun denetimini kaybetti.

Türk kuvvetleri, düşmanı iki koldan kuşattılar.

Çember içine alman düşman kuvvetleri çok sayıda kayıp verdi ve bozguna uğradı.

Wladislaw III Wamenczik öldürüldü.

Hunyadi Yanoş bozgunu önlemek için çok çalıştıysa da başaramadı.

Sonunda küçük bir askeri birlikle kaçtı.

Kalan küçük haçlı ordusu yok edildi.

Bir cevap yazın