Varna,Tarihi | Coğrafya Bilgileri |

Varna hakkında bilgi,Bulgaristan’da Varna ilinin merkezi kent ve liman. Ülkenin üçüncü büyük kenti.

Varna, çok eski bir şehirdir, ilkçağda Odessos (daha sonra Odyssos, Odysso-polis), burada kuruldu (M.ö. 585). Odessos bir Miletos kolonisiydi.

Varna Tarihi

Şehir, Romalılar devrinde de oldukça gelişmiş bir durumdaydı.

Avrupa’nın doğusundan gelen ve Trakya’ya inen toplulukların saldırılarına uğradı.

Bugünkü adını yakınındaki ırmaktan aldı.

Bu ad VII. yy.ın sonundan beri vardır.

Varna, 1201’den itibaren bir bulgar şehri oldu.

1366’da Savaili Amedee kumandasındaki Haçlılar tarafından kuşatıldı.

Osmanlıların Varna’ya ilk hücumu 1388’de Çandarlı Ali Paşa kumandasındaki kuvvetlerle yapıldı.

Vidin’in düşmesinden sonra Varna’dan Timok’a kadar bütün Bulgaristan Osmanlıların eline geçti.

1444’te Varna zaferi bu yörede kazanıldı.

Osmanlılar devrinde Varna, Rumeli eyaletinin Silistre sancağına bağlı bir kaza merkeziydi.

XVII. yy.da şehir, Kazakların saldırısına uğradı.

Evliya Çelebi’ye göre, Varna’nın 7 mahallesinde müslümanlar, 5 mahallesinde de yahudi ve ermeniler yaşıyordu; şehirde 4 000 ev, 5 büyük cami, 36 mescit vardı.

Rusya ile yapılan savaşlarda şehir, Osmanlılar ile Ruslar arasında el değiştirdi (1773 ve 1810).

1828-1829 Osmanlı – Rus savaşında Varna, Ruslar tarafından kuşatıldı.

Bu kuşatma 3 ay sürdü ve sonunda şehir Ruslar tarafından işgal edildi.

Edirne antlaşmasıyle Türklere geri verildi.

Kırım savaşında müttefik fransız-ingiliz kuvvetleri Varna’da üs kurdular.

Türk ordusu da şehirde toplandı.

Kırım’a üç ordu Varna’dan hareket etti.

Berlin kongresinde şehir Bulgaristan’a bırakıldı.

Dobruca’nın 1913’te Romanya’ya bırakılması Varna’nın ticaretine zarar verdi.

Birinci Dünya savaşında şehir, rus donanması tarafından iki defa bombardıman edildi (1915-1916).

Bir cevap yazın