Varsak Türkmenleri,Varsaklar Kimlerdir | Türk Tarihi |

Varsak Türkmenleri,Varsaklar Kimlerdir,Oğuzların Üçok koluna bağlı Türk Boyu.Yurtları Tarsus ve Mersin’in kuzeyindeki dağlık, ağaçlık yörelerdir.

Varsaklar kendi aralarında çeşitli adlar altında boylara ayrılırlar (Elvanlu, Kusun ve Ulaş).

Varsaklar, Anadolu’nun sosyal ve siyasi hayatında önemli rol oynadılar.

1387’de Konya yakınlarında Osmanlılarla yapılan savaşta Murad I’e karşı karaman hükümdarı Alâeddin Ali Beyin yanında yer aldılar.

Anadolu’da Varsak Türkmenleri

Varsakların yurt edindikleri yerler XV. yy.ın ilk yansında Karamanoğulları ve Memlûklar arasında devamlı el değiştirdi. Cem Sultan olayında Varsaklar, Cem Sultanın taraftarları arasındaydı.

1487’de sadrazam Davud Paşa kumandasındaki osmanlı ordusu.

Varsak iline üç koldan girerek onları itaat altına aldı.

Bu tarihten sonra Varsaklann siyasi önemi kalmadı.

Tarsus-Mersin dışında Karaman, Kırşehir, Teke (Antalya).

Aydın. Maraş ve İran’da da varsak boylarına rastlanır.

Bir cevap yazın