Varsayım Nedir,Varsayımın Özellikleri

Varsayım Nedir,Tümdengelimli bir kuramın çıkış noktasını oluşturan bir önerme ya da önermeler öbeği.

Varsayımın Özellikleri

Doğrulanmak üzere bilgin tarafından, bir olgu ya da yasaya ilişkin olarak önceden ileri sürülmüş bir yorumlama.Gerçekten de, bilimi, olgular ile fikirler arasında sürekli bir gidiş geliş olarak saymak mümkündür.

Varsayım iki şekilde kontrol edilebilir; bir deneyin yapılmasına imkân veriyorsa, kontrol dolayısızdır; pek çok sayıda bağıntıdan meydana gelmiş bir bütünle (mesela atom varsayımı) veya dolaysız olarak doğrulanabilen sonuçların çıkarıldığı çok genel kavramlarla (meselâ, astronomi olaylarını hesaplamayı sağlayan evrensel çekim fikri) ilgili olduğu zaman kontrol dolaylıdır.

Deney yoluyla doğrulanmış bir sistemin kurulmasına yol açtığı için varsayım, «deneyin öncelenmesi» olarak da tanımlanabilir.

Varsayım, bir yandan, bilimlerde icat meselesi; öte yandan, tümevarım ve kanuna geçiş evrelerinden önce gelen deneysel doğrulama meselelerini ortaya koyar Deneysel doğrulanma bakımından, varsayım hem vaz geçilmez bir şeydir (böyle bir «ön fikir» olmadıkça deney yapmanın da anlamı ve yararı kalmaz) hem de her zaman tehlikelidir (bilim adamının kendi fikirlerinin etkisinden sıyrılmayı bilmesi ve varsayımını doğrulasa da, doğrulamasa da. deney’in nesnel sonuçlarını ortaya koyması gerekir).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir