Varşova Paktı,Özellikleri | Tarih Bilgileri |

Varşova Paktı Hakkında Ansiklopedik Bilgi,14 Mayıs 1955’te imzalanan bir antlaşmayla SSCB, Bulgaristan, Çekoslovakya, ADC, Macaristan, Polonya, Romanya ve Arnavutluk’un (1968’de çekildi) oluşturduğu ortak savunma örgütü.

İkinci Dünya savaşının sonunda S.S.C.B.. Polonya (nisan 1945), Romanya, Macaristan (şubat 1948) ve Bulgaristan (mart 1949) ile ittifaklar yapmıştı, öte yandan bu uyduları da aralarında karşılıklı yardım antlaşmaları imzalamışlardı.

Varşova Paktı Özellikleri

Batı devletlerinin 1949’da Kuzey Atlantik paktını imzalamalarından sonra.

1951 – 1952 yıllarında, doğu blokunda uydu orduları sovyet sistemine uygun bir düzene girdiler.

1951’de Doğu genelkurmayı Karlovy Vary’de ilk toplantısını yaptı.

Varşova paktı Paris antlaşmasına karşıt olarak, antlaşmayı imzalayan 8 ülke arasında askeri teşkilatlanmayı (Atlantik paktına benzer terimlerde) öngörüyordu.

1956’da ittifaka Demokratik Alman cumhuriyeti de alındı.

Başlangıçta Konyev, 1960’tan sonra da Greçko tarafından yönetilen Varşova paktının güçleri (genel karargâhı Çemiakovsk’tadır), 1965’te 62 tugayı (12’si zırhlı) kapsıyor; bunları 3 000 uçak destekliyordu.

Paktın Moskova’daki siyas, komitesinin toplantılarına, paktı imzalayan ülkelerinkiler dışında Çin, Kuzey Kore ve Kuzey Vietnam delegelerinin de katıldığını belirtmek gerekir.

Sovyet Rusya savunma bakanı yardımcısı mareşal Yakubovskiy 1967’de, S.S.C.B. savunma bakanlığına getirilen mareşal Greçko’nun yerine, pakt silahlı kuvvetlerinin başkumandanlığına tayin edildi.

Bu tayin, başkumandanı pakta imza koyan her ülkenin sıra ile seçmesini isteyen Romanya ile tartışmalara yol açtı.

Bir cevap yazın