Vassafzade Mahmud Cemil Bey Kimdir,(hattat)

Vassafzade Mahmud Cemil Bey Türk hattatı (İstanbul 1834 – 1914).

İlk öğrenimini Atikalipaşa Sıbyan okulunda yaptı. Abdülmecid’in yazı hocası Tahir Efendiden sülüs ve nesih yazılarını öğrendi; divanı ve rık’a yazıları üstüne) çalıştı.

Divanı Hümayun Muhimme odasına girdi (1849); Meclisi Vâlâ Tahrirat odasında (1851), Hariciye Mektubî kaleminde çalıştı.

Saffet Paşanın özel kâtibi olarak Bükreş’e gitti. Dönünce Amedî odasına girdi (1865); yazılan beğerüldigi için amedî muavinliğine yükseldi (1898).

Defteri Hâkanî nezaretinde (1901) ve Divanı Hümayun tevkîliğinde bulundu

Bir cevap yazın