Vasvar Antlaşması Nedenleri ve Sonuçları | Osmanlı Tarihi |

(10 Ağustos 1664) Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan barış antlaşması.

Vasvar Antlaşması Nedenleri ve Sonuçları (10 Ağustos 1664) Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan barış antlaşması.

Osmanlı imparatorluğu, uzun süre barış halinde bulunduğu Avusturya’nın Erdel (Transilvanya) bölgesine saldırıları ve sınırlarda yarattığı olaylar üzerine savaş için gizlice hazırlıklara başlamıştı.

Durumu anlayan Avusturya, barışın devamı için çalıştıysa da bir sonuç alamadı.

Vasvar Antlaşmasının Önemi

Sadrazam ve serdarıekrem Fazıl Ahmed Paşa kumandasındaki ordu 14 nisan 1663’te Edirne’den hareket ederek Belgrad’a geldi.

On gün sonra, Belgrad’dan hareket edildiği sırada yeniden barış isteyen Avusturyalılaların teklifi kabul edilmedi.

Türk ordusu Uyvar, Leva, Novigrad’ı aldı ve Belgrad kışlağına çekildi.

1664’te ordu yeniden harekete geçti, önce Kanije, kuşatmadan kurtarıldı.

Sonra düşmanın bunun yakınında yaptığı Yenikale (Zrinvar) alınarak yıkıldı.

Avusturya imparatorluğu barış istedi.

İmparator, türk ordusunda bulunan kapı kethüdasını (temsilcisini) barış görüşmeleri için delege tayin etti.

Köprülü Fazıl Ahmed Paşa ile avusturya temsilcisi, on maddelik bir barış antlaşması tasarısı üstünde anlaştılar (29 temmuz 1664).

Bu arada imparatora bu şartları ve daha ağırlarını kabul ettirmek için türk ordusu ileri harekâta devam etti.

Saint-Gottard yakınında Raab suyunda köprü başını tutan osmanlı kuvvetleri, Avusturya ve müttefiklerine yenildi (1 ağustos 1664).

Vasvar’a çekilen Fazıl Ahmed Paşa önceden kararlaştırılmış esaslara uygun olan antlaşmayı imzaladı.

Ancak, imparator tarafından onaylanıncaya kadar askeri harekâta devam eden osmanlı ordusu, o sırada düşmanın saldıracağı düşünülen Uyvar taraflarına gitti.

Vasvar Antlaşmasının Sonuçları

Eylül sonlarına doğru, antlaşmanın imparator tarafından onaylanan nüshası geldiğinden.

Fazıl Ahmed Paşa Belgrad kışlağına çekildi.

Bu antlaşmaya göre; Uyvar ile Novigrad Osmanlılarda, Zatmar ile Çubukluk (Zabolç) Avusturyalılarda kalıyor.

Yenikale’nin tekrar inşa edilmeyeceği, Zegelheyd kalesinin yıkılacağı, imparatorun Vaag ırmağını savunabilmek için Zempete ile Gotha arasında ancak bir kale yapabileceği ve iki tarafın da Erdel’den çekilerek, Apafi’yi Erdel prensi tanıyacakları kabul ediliyordu.

Bunların dışındaki hükümler.

Zitvatorok antlaşmasının aynıydı ve bu durum, antlaşmanın bir maddesiyle hükme bağlandı.

Bir cevap yazın