Vecdi Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Vecdi Efendi Divanı Hümayun kaleminde çalıştı.

Köprülü Mehmed Paşa tarafından Beylikçi kalemine tayin edildi.

Bir Divançe’si ve Mecmua-yı Eşar (Şiirler Derlemesi) adlı eseri vardır.

Bir cevap yazın