Vecihi Kimdir,Hayatı | Yazar Biyografileri |

Vecihi Kimdir, (1869 – 1904) Osmanlı dönemi yazarı.Mühendishanede okuyarak istihkâm zabiti oldu (1891).

Nafıa Fen heyetinde çalıştı, kolağası rütbesine yükseldi. 1894’ten sonra, İkdam gazetesinde yayımladığı roman ve hikâyelerle yaygın bir ün kazandı.

Vecihi, eserlerinde Namık Kemal’in üslûbuna özenerek benzetmeler, mübalâğalar ve şairane tasvirlerle yüklü bir dil kullandı.

Halktan kişilerin ve çocukların konuşturulduğu yerlerde, deyimleri ve söyleyiş biçimleriyle, konuşma dilinin bütün özelliklerini verdi.

Başlıca romanları: Mihr-i Dil (Gönlün Sevgisi) [1895]; Mehcure (1895); Hikmet (Mehcure’nin devamı) [1898].

Bir cevap yazın