Veda Hutbesi,Kısaca Özet | Tarih Bilgileri |

Veda Hutbesi Hakkında Kısa Bilgi,Hz.Muhammed tarafından, kendisinin ilk ve son Hac’cı olan Veda Haccı’nda 124.000 Müslümana karşı yaptığı ünlü konuşma.

Veda Hutbesi Kısaca Özet

Hz. Muhammed, Veda hutbesini söylerken bütün kâbe avlusu, bütün Mekke düzlükleri hacı adaylarıyla dolmuştu.

Hz. Muhammed hac töreninin bütün gereklerini yaptı.

Kurbanını kesti, tıraş oldu, saçlarından kestiği tutamları yakınlarına armağan etti.

Sonra ünlü hutbesine başladı: «Bu yıldan sonra, beni burada aranızda göreceğinizi sanmıyorum.

Her birinizin kanı ve malı öbürlerine haramdır.

Kıyamet gününde Tanrı huzuruna çıkacaksınız. Orada sizin amellerinizin hesabı görülecektir.

Ey beni dinleyenler, şimdi, soruyorum size, Ben Rabbin emirlerini size ulaştırdım mı?» Bu soruya binlerce insan cevap verdi: Ulaştırdın ya Resullullah! O zaman Hz. Muhammed gözlerinde yaşlarla Rabbine seslendi: «Şahid ol ya Rabbi!» .

Bir cevap yazın