Vedacılık | Dinler Tarihi |

Vedacılık Milattan önce 1500 ile 500 yılları arasında Hindistan’da ortaya çıkan,Sanskrit dili ile yazılmış kutsal metinleri yazıldığı dönem olmasından dolayı kutsal olarak kabul edilen din.

Vedacılık’ın esası, üç sınıfa ayrıabileceğimiz bir efsane topluluğuna dayanır: egemenlik, savaş, verimlilik.

Bu efsanelerin çoğu İran’daki kavramlara benzer.

Varuna ile Ahura-Mazda, Mitra ile Mithra v.b. Kutsal varlıklar çokluk insan biçimindedir.

Tanrı biçiminde oldukları zaman davranışları insancadır. Sayıları çoktur, ama aralarında herhangi bir mertebe sırası yoktur.

Tanrısal olanla İnsani olan arasında yakı bir karşılıklı ilişki görülür.

Tanrılar yararlı oldukları kadar şeytani de olabilirler. İnsanın onlarla ilişkisi, çeşitli kurbanları adamaya dayanır: bu kurbanlarda başlıca yeri ateş (Agni) ve kutsal içki (Soma) tutar.

ibadet, kozmoloji, kozmogoni, eskatoloji birçok yoruma (brahmana) yol açmıştır; brahmacılık bu yorumlardan doğmuştur.

Bir cevap yazın