Vedia Sözleşmesi Nedir,Ne Demek | Genel Hukuk Bilgisi |

Vedia Sözleşmesi Nedir,Ne Demek,Bir kimsenin kendisine bırakılan bir eşyayı veya malı saklamak için kabul etmesi ve onu güvenli bir yerde koruma borcu altına girme sözleşmesi.

Vedia Sözleşmesi Borçlar Kanunu

Vedia alanın borcu, malı gereği gibi saklamaktır.

Kural olarak vedia sözleşmesi ücretsizdir.

Ancak taraflar, bunun ücretli olacağını kararlaştırabilirler.

Bunun dışında vedianın ücretli olduğu, halin icabından da anlaşılabilir.

Vedia veren, saklamanın gerektirdiği bütün masrafları ödemek zorundadır.

Ayrıca malın, vedia alana verdiği bütün zararlardan da sorumludur.

Ancak, zararın, kendi kusurundan gelmediğini ispat ederek sorumluluktan kurtulabilir.

Vedia alan, vedia veren kendisine yetki vermedikçe, tevdi edilen malı kullanamaz.

Bu yetkiyi almadan malı kullanırsa, vedia verene bir tazminat öder ve ayrıca kazayla olan zarardan da sorumlu olur.

Ancak, kullanılmamış olsaydı bile, aynı zararın doğacağını ispat ederse, sorumluluktan kurtulur.

Vedianın aynen iadesi kararlaştırılmışsa, mala gelen yarar ve zarar vedia verene ait olur.

Buna karşılık, usulsüz vediada, teslim edilen şey aynen değil, cins ve miktar bakımından aynen geri verilir.

Bir cevap yazın