Vehib Paşa Kimdir,Hayatı | Asker Biyografileri |

Vehib Paşa,(1877 – 1940) Türk asker.

Vehip Paşa Hayatı

Erkânıharp mektebini yüzbaşı rütbesiyle bitirdi.

Yemen’de ve Manastırda görev yaptıktan sonra 1908’de Harbiye mektebi müdürü oldu.

Balkan savaşında Yunanlılara esir düştü; Birinci Dünya savaşında Çanakkale Cenup Grubu kumandanlığına getirildi.

Mütarekeden sonraki kurtuluş hareketlerine yabancı kaldığından hapsedildi; İtalya’ya kaçtı.

Almanya, Romanya ve Yunanistan’da bulundu.

İtalya-Habeş savaşında habeş ordusunda kumandanlık yaptı.

Bir cevap yazın