Veliyüddin Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Veliyüddin Efendi Kimdir,(? –  1768)  Osmanlı Şeyhülislamı.

Medrese öğrenimi gördü.

Ahmed Efendiden talik yazı öğrendi.

Galata, Mısır ve Mekke kadılıklarında, Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerinde bulundu.

Talik yazının büyük ustalarından sayılır.

İstanbul’da, Damat İbrahim Paşanın Şehzadebaşı’ndaki çeşmelerinde celi yazılan, en başarılı eserlerindendir.

Bir cevap yazın