Veraset İlamı Nedir,Ne Demek | Genel Hukuk Bilgisi |

Veraset İlamı Nedir,Ne Demek,Ölenin mirasının kimlere hangi oranda düştüğünü gösteren sulh mahkemesi kararı.

Veraset ilamı bütün mirasçıları ve tereke üstündeki paylarını gösterir.

Bu ilamı elde eden kimse, mirasçı sıfatıyla tereke üstünde tasarrufta bulunur.

Veraset ilamı, şeklen mahkeme ilamı niteliğinde olmakla birlikte, kesin hüküm sonucu doğurmaz.

İlgili olanlar, mahkemeye başvurarak, söz konusu veraset ilamının iptalini isteyebilirler.

Veraset ve intikal vergisi

Türk vatandaşı olan gerçek ve tüzel kişiler, Türkiye’de veya yabancı ülkede, miras yoluyle veya imzasız (karşılıksız) olarak kazandıkları her türlü mal için, veraset ve intikal vergisi ödemek zorundadır.

Belirli kişi ve kurumlar, veraset ve intikal vergisi ödemezler.

Belirli bazı eşya için de veraset ve intikal vergisi ödenmez.

Mükellef, kendisine intikal eden malları beyannameyle, ikametgâhının bulunduğu yerdeki vergi dairesine bildirir, ödenecek olan vergi, bu beyanname üstünden tespit edilir ve taksitle, eşit oranda alınır.

Bir cevap yazın