Vesiletü’n-Necat | Tarih,Sanat,Edebiyat |

Vesiletü’n necat hakkında bilgi, Süleyman çelebi tarafından XV. asırda yazılmış Hz. Muhammed’in doğumunu, hayatını konu edinen eser.

Hz. Muhammed’in doğumunu, hayatını konu edinen 800 beyte yakın, fâilâtün fâilâtün fâilün vezninde ve mesnevi türündedir.

Münacat, velâdet, risalet, miraç, rıhlet ve dua olmak üzere altı bölüme ayrılır.

Eserin ana konusu, yazılışındaki amaç, Hz. Muhammed’in öteki peygamberlerden üstün olduğu.

Allaha daha yakın bulunduğudur.

Süleyman Çelebi Bursa’da Ulucami’de «Hz. Muhammed ile öteki peygamberler arasında ayrılık yoktur» demesi üzerine bu eseri yazmış.

Kısa bir süre içinde geniş bir halk topluluğu tarafından benimsenen, mevlid törenlerinde belli bir makamla okunmaya başlanan Vesiletü’n-Necat türünde birçok eser yazılmışsa da hiç biri onun ölçüsünde başarılı olamamıştır.

Eserde başlıca özelliği dilinin akıcı, yumuşak, insan duygularını açıkça anlatmasındadır.

Vesiletü'n-Necat

Vesiletü'n-Necat

Vesiletü'n-Necat

Bir cevap yazın