Victoria Gölü,Coğrafi Özellikleri | Coğrafya Bilgileri |

Victoria Gölü Hakkında Ansiklopedik Bilgi,Afrika’nın en büyük gölü.

Nil Irmağının başlıca su kaynağını oluşturur.

Victoria Gölü’nün Coğrafi Özellikleri

Büyük bölümü Tanzanya ve Uganda’da kalır.Uganda. Tanzaniya ve Kenya arasında bölüşülmüştür.

Kıyıları çok girintili çıkıntılı (Speke, Kavirondo v.b. körfezleri) olan gölde birçok ada (başlıcası Speke körfezini kapatan Ukereve adası) vardır.

Victoria gölünün başlıca kolu Kagera, Nil’in en uzak kaynağıdır: Nil nehri de gölün sularını (Nil Victoria) önce Kyoga gölüne, sonra Albert gölüne taşır.

Birçok balıklava. Cınca’da. Nil Victoria üzerinde inşa edilen Owen Falls barajı, su düzlemini 1.20 m yükseltmiştir.

Göl 1858’de Speke tarafından bulundu.

 Göl kıyıları birbirinden farklı özellikler gösterir.
Güneybatı kıyısının hemen gerisinde 90 m’ye varan uçurumlar yükselir.
Bu uçurumlar batı kıyısında yerini Kagera Irmağının deltasını oluşturan, papirüs ve yöreye özgü dikenli ağaçlarla kaplı bataklıklara bırakır.
Derin girintilerle oyulmuş kuzey kıyısı ise düz ve çıplaktır.
Kuzeydoğu kıyısında ortalama 25 km genişliğinde bir koy 64 km kadar Kenya içlerine sokulur.
Uganda’nın Kampala ve Entebbe kentleri gölün kuzey kıyısında kuruludur.
Gölün güneydoğu köşesinde Speke, güneybatı köşesinde ise Emin Paşa körfezleri yer alır.
Göldeki sayısız adanın en büyüğü Speke Körfezinin kuzeyindeki Ukerewe’dir.
Yoğun nüfuslu bu adanın ağaçlık tepeleri göl yüzeyine göre 200 m yüksekliğe ulaşır.
Kuzeybatı köşesinde ise bazıları çarpıcı güzellikte 62 adasıyla Sese Adaları yer alır.
Gölü besleyen ırmakların en büyüğü ve en önemlisi olan Kagera, 1° güney enleminin hemen kuzeyinde, batıdan göle dökülür.
Gölün batıdan aldığı öteki ırmaklardan yalnızca Kagera’nın kuzeyindeki Katonga önemli miktarda su taşır.
Gölün tek gideğeni ise kuzey kıyısındaki Victoria Nili’dir.
Nil’in kaynağını arayan AvrupalIlardan İngiliz kâşif John Hanning Speke, 1858’de gölü gördü ve daha önce Araplarca Ukere-ve olarak bilinen göle İngiltere kraliçesinin onuruna Victoria adım verdi.

Gölün ayrıntılı araştırmasını 1901’de Sir William Garstin gerçekleştirdi.

Göl sularının düzeyini yavaş yavaş yükseltme planları 1954’te Victoria Nili üzerinde.

Uganda’nın Jinja yöresinde Owen Çağlayanı Barajı’nın yapılmasıyla tamamlandı.

Hidroelektrik enerji sağlayan baraj, gölü dev bir su deposu durumuna getirdi.

Victoria Gölü bölgesi Afrika’nın en yoğun nüfuslu bölgelerindendir.

Kıyı çevresindeki 80 km’lik kuşakta hepsi Bantu dilleri konuşan milyonlarca insan yaşar.

Gölde sefer yapan buharlı gemiler vardır.

Bir cevap yazın