Vidin – Bulgaristan,Tarihi | Coğrafya Bilgileri |

Vidin,Bulgaristan’ın kuzeybatı ucunda,İdare bölümü merkezi, Tuna’nın sağ kıyısında, yugoslav sınırı yakınında; 61 000 nüf.3 032,9 km² Geleneksel el sanatları,Tütüncülük ve besin sanayii.

Vidin Tarihi

1389’da ve 1393’te Osmanlıların eline geçti.

1396’da haçlılar şehirdeki türkleri kılıçtan geçirdiler.

Fakat Niğbolü savaşından sonra şehir Bayezid’in eline geçerek sancak haline getirildi.

Vidin İkinci Viyana kuşatmasından sonraki savaşlarda Avusturyalıların eline geçti (1689).

Fakat ertesi yıl geri alındı.

Vidin âyanı olan Pazvantoğlu Osman bir süre sonra Osmanlı devletine isyan etti.

Vidin yamaklarının başına geçti, isyanı bastırmaya giden Gürcü Osman Paşanın yaptığı saldırı başarısızlıkla sonuçlandı (1795).

1830’da Sırbistan’a muhtariyet verilirken Vidin vilâyetinden bazı nahiyeler verildi.

Vidin, Kırım savaşı sırasında rol oynadı.

Eski hisar, Romalıların bu eski şehri (Bononia), uzun süre Bidinion adıyla Bizans imparatorluğunun oldu, 1396’da Türkler tarafından alındı.

Bir cevap yazın