Vilayeti Sitte Nedir,Kısaca Bilgi | Osmanlı Tarihi |

Vilayeti Sitte Nedir Kısaca,13 Temmuz 1878 tarihli Berlin Antlaşması’na göre Osmanlı Devleti’nin Erzurum, Van, Mamüretü’l Aziz, Diyarbekir, Sivas, Bitlis olmak üzere altı vilayetine verilen ad.

Vilayatı sitte, özellikle 1878 Berlin antlaşmasındaki bazı hükümler dolayısıyla önem kazandı.

Bu antlaşmanın 61. maddesi gereğince, Rusların ve Batılı devletlerin baskısı sonucu, bu altı vilâyette Ermeniler lehine ıslahat yapılacaktı.

Abdülhamid II, yapılacak ıslahatın, Doğu Anadolu’nun Osmanlı devletinden ayrılmasıyla sonuçlanacağını düşündüğü için bütün baskılara rağmen vilâyatı sittede istenilen ıslahatı yapmadı.

Ayrıca, bu altı vilâyeti meydana getiren 20 sancağın hiç birinde ermeniler çoğunlukta değildi.

Bir cevap yazın