Virgül Nedir,Nerelerde Kullanılır,örnekler | Edebiyat |

Virgül hakkında bilgi,Virgül Nedir,Nerelerde Kullanılır,Yazıda, cümlecikleri ve öteki cümle unsurlarını birbirinden ayırmaya yarayan ve kısa süreli bir durmayı belirtmek için kullanılan, kıvrık kuyruklu nokta biçimindeki noktalama işareti.

Noktalı virgül, cümlecikleri tamamen birbirinden koparmaksızın ayırmaya yarayan noktalama işareti.

Virgül, cümlede birbiri ardınca sıralanan isimler, sıfatlar, zamirler veya birbirine bağlı fiiller v.b. arasında, mektuplarda hitap sözlerinden sonra; ayraç cümlelerinin başına ve sonuna; uzun cümlelerde, özneden sonra konulur.

Günü gösteren tarih rakamlarında gün, ay, yıl sayılarını ayırır: 30, VIII, 1971 gibi.

Noktalı virgül

birbirine bağlı, fakat her biri kendi içinde yarı bağımsız cümleleri; içinde virgüllerle ayrılmış parçalar bulunan kelimeleri veya cümleyi; bir cümlenin hükmünden ayrılan ve «ancak», «fakat», «lâkin», «şu kadar ki», «bununla birlikte» gibi bir bağlama edatıyla başlayan cümleleri ayırmada kullanılır.

Nota kuyruğu yerine kullanıldı.

Virgül aynı zamanda XVII. ve XVIII. yy. bestecileri tarafından bazı melodi süslemesinin formüllerini belirtmek için kullanıldı.

Bugün, ses veya çalgı müziğinde soluk alıp verme zamanlarını veya çok kısa süren susmaları belirtmek için konuluyor.

Bir cevap yazın