Vistül Nehri | Coğrafya Bilgileri |

Vistül Nehri,polca Wisla, Polonya’nın başlıca Nehri; 1 090 km. Vistül, Batı Karpatlar’da (Beskidler), Çekoslovak sınırının yanıbaşından doğar; Polonya topraklarının iç kısmında çok geniş bir yay çizer, sonra ansızın kuzeye kıvrılarak Gdansk körfezinde Baltık denizine dökülür.

Çığırında birçok gövde ayırt edilir.

Yukarı Vistül, kaynak ile Krakow arasında ormanlık bir bölgeyi aşar ve 50 km boyunca kuzeye doğru akar.

Orta Vistül, Sandomierz havzasında ve küçük Polonya’da akar; Krakow’un aşağı kesiminde tepelerin ve küçük Polonya yaylalarının kenarında uzanır; sağ kıyısındaki verimli ve geniş ovalara, ırmağa doğu Beskidler’in sularını taşıyan San ırmağı açılır.

Aşağı Vistül, Bydgoszcz’nin aşağı kesiminde Pomorze’yi Mazurya’dan ayıran yapısal koridordan geçer.

Vistül’ün rejimi çok ağır akışlı ve yazın sularının büyük kısmını kaybeden bir kara ırmağının rejimidir.

Nispeten düzenlidir: mart-nisan aylarındaki hızlı akış (1 600 m3/sn) dışmda, yılın geri kalan kısmında aylık debi ortalaması 1 000 m3/sn’dir.

Bununla birlikte akışın ortalama düzenliliğinin yanı sıra özellikle ovalarda tehlikeli ani yükselmeler veya felâketlere yolaçan taşkınlar görülür.

Her kış birkaç hafta donan (donma süresi yıllara göre farklıdır).

Vistül, hiç değilse yılda dokuz ay 940 km’si boyunca sefere elverişli bir iç yol meydana getirir.

Bir cevap yazın