Viyana,Tarihi,Coğrafi Özellikleri | Coğrafya Bilgileri |

Viyana hakkında bilgi, alm. Wien, Avusturya’nın  başkenti;aynı zamanda ülkenin 9 eyaletinden yüzölçümü bakımından en küçüğü. Yaklaşık 1.705.000 kişilik nüfusuyla ülkenin en kalabalık kentidir, çevre ilçeleriyle birlikte Viyana’da yaklaşık iki milyon insan yaşar, ki bu da Avusturya nüfusunun yaklaşık dörtte biridir.

Nüfus bakımından Viyana Avrupa Birliği’nin en büyük onuncu kentidir.

Birleşmiş Milletler bürosuyla Viyana Birleşmiş Milletlerin dört resmi merkez temsilciliğinden birine sahiptir.

Kentte bulunan diğer önemli uluslararası kuruluşlar OPEC, AGİT ve Uluslararası Atom Enerjisi Örgütü’dür (IAEO).

Viyana Tarihi

Yüzyıllar boyu Habsburg hanedanının yerleşim yeri olan kent, bu süre boyunca Avrupa’nın kültürel ve politik merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Kent Londra, New York ve Paris’ten sonra iki milyon nüfusuyla dünyanın en büyük dördüncü kentiyken, I. Dünya Savaşı sonrasında nüfusunun dörtte birini kaybetmiştir.

Viyana coğrafi konumu ve çoğu imparatorluğuna yıllarca başkentlik yapmış olmasından dolayı gerek mimari gerekse kültürel açıdan Avrupa’nın en güzel şehirlerinden biridir.

Hala daha Habsburg hanedanının izlerini taşıyan eski kent merkezi ve Schönbrunn Sarayı Avusturya devletinin başvurusu üzerine Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından dünya kültür mirası olarak kabul edilmiştir. Viyana’nın sembolü olan Stefan Kilisesi şehrin merkezinde bulunur.1,714,142 nüf.414,87 km2. üniversite.

Viyana Coğrafi Özellikleri

Şehir Pannonia ovası ile Alplerin doğu ucunun birleştiği yerde, Vin-dobona («beyaz şehir») adıyla kuruldu.

Bu noktada Tuna’nın vâdisi, kuzeyde Moravya kapısıyla Polonya’ya, güneyde Semmering ile Adriya denizine ulaşan ulaşım eksenini keser.

Viyana, bir sınır şehriydi, tepelerle çevrili (Kahlenberg 483 m) bir ovada inşa edilmişti.

Taşkınlar dolayısıyla, Viyana ancak 1868’de set çekilen Tuna kıyısında değil, adını aldığı Wien kolu ile ırmağın bir başka kolu olan Donaukanal’ın kıyısındadır.

Viyana 414,89 km² yüzölçümüyle Avusturya’nın en küçük eyaletidir.

Ayrıca bir komşu ülkeyle sınırı olmayan tek eyalettir.

Küçüklüğüne karşın eyalet-kent olmasının getirdiği avantajlarla Viyana ülkenin en yoğun trafik ve yapılaşma oranlarına sahiptir. Kapladığı alanın % 11,3’ü yapılaşmış alan, % 11,1’i trafik ve % 2,2’si de raylı sistem alanıdır.

Bununla birlikte Viyana 117,76 km² yani toplam alanının % 28,4’ü oranında yeşil alana sahiptir ve ülkenin en yoğun kent içi yeşil alana sahip olan eyaletidir.

19,1 km², yani % 4,6 oranında alan sularla kaplıdır ve bu oran sadece Burgenland’da daha yüksektir.

Ayrıca Viyana şarap üretilen dört eyaletten biridir.

Toplam yüzölçümünün % 1,7 oranındaki bölümünde üzüm bağları bulunur. % 16,6 oranındaki bölge ormanlıktır ve % 15,8 oranındaki bölge de tarım alanıdır.

Bir cevap yazın