Viyola Nedir,Özellikleri,Tarihçesi | Kültür,Sanat,Müzik |

Viyola hakkında bilgi,Viyola Nedir,Tarihçesi,Viyolakemana benzer, ondan daha büyük alto sesli müzik aleti.

Bazı dillerde alto da denir.

Başlangıçta değişik boy ve değişik akortlu bütün viola’lar gitar tipinde, dibi kubbeli birer çalgıydı.

Yavaş yavaş basitleşerek XVII. ve XVIII. yy.da klasik viola biçimini aldı.

Oda müziği için soprano viola, alto viola, tenor viola ve bas viola kullanılırdı; her birinin altı teli bulunur, üçüncü ve dördüncü tel arası bir majör üçlü aralık olur, bunun dışındaki teller dörtlü aralık üstünden akortlanırdı.

Viyola Çalgısının Özellikleri

Bütün bu violalar, en küçükleri de dahil olmak üzere, bacak arasına alınarak veya bir mindere dayanarak çalmıyordu; bu bakımdan gamba yani bacak violası adının sadece bas violalara verilmiş olması yanlıştır.

Klasik viola dörtlüsünün dışında çeşitli violalar vardı.

Solo olarak kullanılan bugünkü alto boyundaki viola d’amore altı, yedi telli olur ve çeneye dayanarak çalınırdı.

Gene altı, yedi telli olan ve adına viola bastarda denen baş viola’nın boyu biraz daha uzundu; daha tatlı bir ötüm elde edebilmek için ingilizler bu çalgının tellerine, aynı sesleri çıkarmak üzere akort edilmiş ikinci birer tel eklemişlerdi.

Viola di bordone’nin (veya bariton viola) gövdesi küçük bir bas violanın gövdesi iriliğindeydi, ancak kenarları daha girintili çıkıntılıydı; onun da altı, yedi teli vardı; fakat bu tellerin yanı sıra sapın sağından geçen ve sayılan yedi ile kırk dört arasında değişen ahenk telleri yüzünden icra ve akort işleri o kadar karmaşık bir hal almıştı ki, bu çalgı çok geçmeden terk edildi.

Viola lira bir çeşit fantezi violasıydı: biçimi çok karmaşık olan bu çalgının telleri on iki ile yirmi beş arasında değişirdi; ayrıca perdelerin dışındaki iki ahenk teli de şarkıları akortlarla desteklemeye yarardı.

Viola pomposa beş telli küçük bir bas violaydı; J.-S. Bach’ın isteğiyle 1720’ye doğru meydana getirilen bu çalgıda do, sol, re, la, mi telleri vardı; yani viyolonselin ses genişliğine göre akort edilmiş, ince seslerde icra kolaylığı sağlamak amacıyla da bir ince mi eklenmişti.

Çalgı J.S. Bach’tan sonra yaşamadı.

Bir cevap yazın