William Cobbett Kimdir,Hayatı | Biyografi |

William Cobbett Kimdir,William Cobbett,İngiliz siyaset adamı ve gazetecisi (Farnam 1762-Guildford 1935).

William Cobbett Hayatı

Hiç bir haksızlığı hoş karşılamayan ateşli bir mizacı vardı.

William Cobbett
William Cobbett,William Cobbett,İngiliz siyaset adamı ve gazetecisi (Farnam 1762-Guildford 1935).

Orduda sekiz yıl geçirdikten sonra 1791’de zimmetine para geçirmiş bazı subayları mahkemeye verdi; davanın gidişi Cobbett’in Adayı terketmesi ne sebep oldu.

1792’de A.B.D.’ye gitti.

Gazetecilikte ilk çalışmalarını burada yaptı.

Fransız devriminin ve amerikan demokrasisinin kararsızlıklarının etkisiyle Fory taraftarı bir savaşçı oldu.

1800’de İngiltere’ye döndü.

1802’de kurduğu Weekly Po litical Register (Haftalık Siyaset Dergisi) başlangıçta son derece muhafazakâr ve Ja cobin’lere karşıydı, Pitt’in mali siyaseti ve tarım işçilerinin sefaleti (Cobbett tarımla çok yakından ilgiliydi) onu radikalizme doğru itti.

Bu yön değiştirme 1806’da kesinleşince, siyasi ve sosyal devrimlerin öncüsü oldu.

Dergisi kısa zamanda radikal fikirleri yayan etkili bir araç haline geldi.

Sert ifadeli yazıları, başına sık sık dert açtı, bu yüzden iki yıl tutuklandı (1810-1812).

Savaşın sonunda (1815) vilâyetlerde radikallerin şefi oldu; 1816’da gazetesinin, iki peniye satılan bir nüshasını çıkardı.

Gazete o zaman için önemli bir tiraj olan 60 000 nüshayı buldu.

Radikalleri destekleyen okuyucuların bu şekilde artması hükümeti korkuttu.

Cobbett yeniden Amerika’ya kaçmak zorunda kaldı (1817-1819).

İngiltere’ye dönüşünde, önleyici kanunlara rağmen, yeniden siyasi saldırılara başladı ve büyük bir cesaretle kraliçe Caroline’in tarafını tuttu.

Seçim kanununda 1832’de yapılan düzeltmeleri, yapılması gereken değişikliğin ufak bir kısmı olarak kabul etti ve sonunda parlamentoya seçildi.

Makalelerinin dışında en önemli eserleri: English Grammer (İngilizce Gramer) [1818], Advice to Young Men (Gençlere öğüt)[1829]. Rural Rides (Köyde At Gezintileri)[1830] kitaplarıdır.

Bir cevap yazın