Wroclaw – Polonya,Tarihi | Coğrafya Bilgileri |

Wroclaw – Polonya,alm. Breslau, Polonya’da şehir.

Asağı Silezya’da, voyvodalık merkezi; 634.630 nüf. Üniversite. Wroclaw, Odra’nın kıyısında, bir adalar bütününde kurulmuştur.

İkinci Dünya savaşında büyük

zarar gören şehir yeniden inşa edildi.

Wroclaw’da birçok anıt vardır: Vaftizci Yahya katedrali (XIV. yy.), gotik üslubunda Swietokrzyskie, Sw. Maria – Magdalena (XII. yy.dan kalma roma üslubunda katedral) ve Sw. Elizabeth kiliseleri; eski evler (Griffon konağı, XVI. yy.), XVIII. yy.dan kalma barok üslubunda kilise.

Wroclaw, mahalli ve bölgesel bir idare şehri ve önemli bir sanayi merkezidir: imalât metalürjisi, kimya sanayii, yün ve pamuk iplikçiliği ve dokumacılığı, keten, hintlifi, ham ipek iplikçiliği. Elektronik.

Wroclaw  Polonya’nın dördüncü büyük şehridir.

Varşova’dan sonra, Polonyanın ikinci büyük finansal merkezi olduğu düşünülür.

Wroclaw Tarihi

Slavların kurduğu bir şehir olan Wroclaw X. yy. sonunda Polonya’ya geçti, 1241 yılında moğol istilâsına uğradı, sonra Almanlar şehre yerleşti ve 1335’te Wroclaw, Bohemya’ya ve Lüksemburg sülâlesine bağlandı.

Çağının büyük ticaret merkezlerinden biri olan şehir, Habsburglara geçti, sonra Prusya tarafından ilhak edildi.

İkinci Dünya savaşı sonunda Almanlar şehrin her iki yanından Odra’yı aşan Kızılordu’ya direndiler.

Şehir ancak 7 mayıs 1945’te seksen iki gün süren kuşatmadan sonra teslim oldu.

Potsdam antlaşmaları sonucunda (1945) Wroclaw Polonya’ya geçti: alman halk çıkarıldı ve şehre Polonyalılar yerleştirildi.

Bir cevap yazın