Yabgu Nedir,Ünvanı,Görevi Nedir | Türk Tarihi |

Yabgu Nedir,Yabgu Ünvanı Nedir,Eski Türk devletlerinde hükümdar anlamında kullanılan unvan.

Yabgu, aynı anlamda kullanılan kağan ve hakandan daha eski bir unvandı.

Oğuzname’de Oğuz’un dedesi, «halkın ilk büyüğü, ilk atası» anlamında dip yabgu adıyla anılır.

Hükümdar anlamında yagbu unvanının en eski kullanılışı, Hun imparatorluğunda (M.ö. 220-M.S. 496) görülür.

Hun hükümdarı Teoman (Tuman) yabgu olarak anılıyordu.

Yabgu’nun Görevi Nedir

Hazar hükümdarları da Göktürklerin hâkimiyetine girmeden önce yabgu unvanını taşırlardı.

GÖktürkler, kağan unvanını benimsediler.

Bu çağlarda bizans, ermeni ve gürcü kaynaklarında yabgu unvanı zibel, cebu, cibu şekillerinde geçer.

Bazı islâm kaynaklarında bu unvana cibbuye, cıbguye denildi.

Selçuklular, devlet kurduktan sonra hakan yerine, sultan unvanını aldılar; yabgu unvanı da melik karşılığı olarak uluğ-yabgu şeklinde kaldı.

Eski Türkler yabgu dedikleri türk hükümdarlarına büyük saygı gösterirlerdi.

Yabgular, toplum içinde olağanüstü varlık olarak nitelenirlerdi.

İnsanlarda olmayan birtakım gizli kuvvetlerin yagbunun kişiliğinde toplandığına inanılırdı.

Onların Tanrı tarafından insanları yönetmekle görevlendirildiğine ve yabgularda tanrılık niteliklerinin bulunduğuna inanılırdı.

Bu kutsallık, kan ilişkileri dolayısıyla bütün hanedana geçerdi.

Hanedanın erkek üyesine «şehzade prens» anlamına tigin denirdi.

Türk devletleri, hanedanının ortak malı sayılırdı.

Devlet merkezinde yabgu bulunurdu.

Devleti yönetmek için tiginler, ülkenin doğusuna ve batısına genel vali olarak gönderilirlerdi.

Merkezi uluğ yabguya bağlı olan doğudaki genel valiye sağın yabgusu denirdi.

Batıdaki genel vali de solun yabgusu olarak anılırdı.

Doğudaki yabgu, batıdakine göre daha yetkili sayılırdı.

Devlet merkezlerinde ülkenin yönetiminde temel olan kurultay bulunurdu.

Merkezdeki yabgunun başkanlığında toplanan kurultaya sağın ve solun yabguları.

uluğ yabgunun karısı hatun v.d. devlet ilerigelenleri katılırdı.

Bir cevap yazın