Yafa – İsrail,Tarihi | Coğrafya Bilgileri |

Yafa – İsrail,İsrail devletinde şehir, Tel Aviv’in güney varoşu, Akdeniz’e hakim yüksek bir burunda.

Sayfiye yeri. Şehri çevreleyen portakal ve meyve bahçelerinin düzenli bir trafik sağladığı limanı, 1965’te Aşdod limanının hizmete girmesiyle önemini kaybetmiştir.

1948 Çarpışmalarında tahrip edilen şehir ıssızlaşmıştır: o tarihte nüfusu 100 000’i buluyordu.

Yafa Tarihi

Çok eski bir tarihte kurulan, uzun süre Mısırlıların sonra Filistinlilerin, Asurluların, Yunanlıların ve lbranilerin (Yuda Makkabi) eline geçen Yafa, roma hâkimiyeti sırasında çok zenginleşti.

639’da Araplar tarafından alındı.

Hıristiyanların eline geçti; askeri ve ticari önemi çok arttı: 1187’de Selâhaddin Eyyubî, 1204’te haçlılar, 1275’te Baybars tarfından alındı.

O tarihten sonra önemini kaybeden şehir XVI. yy.dan sonra yeniden biraz canlandı.

Yafa’yı 1799 martında Fransızlar, 1917’de Allenby kumandasındaki İngiliz birlikleri ele geçirdi.

Bir cevap yazın