Yağma Suçu Nedir,Nasıl Oluşur | Genel Hukuk Bilgisi |

Yağma Suçu Nedir,Bir menkul malın, zilyedi veya elinde bulundurandan, onun bir tehlikeye düşeceği tehdidiyle yahut zorla alınması.

Yağma Suçu Nasıl Oluşur

Yağma suçu hırsızlığa benzer.

Hırsızlıkta olduğu gibi, menkul bir mal, sahibinin rızası olmadan elinden, yararlanmak kastıyla alınır.

Ancak hırsızlıktan farklı olarak, burada cebir ve şiddet veya tehdit unsuru da vardır.

Cebir ve şiddetin, bir kimsenin vücut tamlığına yönelmiş olması gerekir.

Bir eşyaya yönelen hareket, cebir ve şiddet değildir.

Tehdit, bir kimsenin manevi varlıklarına yapılan cebir ve şiddet hareketidir.

Yağma suçunun gerçekleşmesi için aranan tehdidin, kişinin veya malının büyük bir zarara uğrayacağı beyanıyla yapılması gerekir.

Ayrıca tehdidin fail tarafından yapılması gerekir.

Başkasının yapmış olduğu tehditten yararlanarak bir malı alan kimse, yağma değil de hırsızlık suçunu işlemiş olur.

Cebir ve şiddet veya tehdidin, malın alınması sırasında veya malın kaçırılması anında yahut kendisini veya şerikini bir cezadan kurtarmak için yapılmış olması gereklidir.

Suç, mal alındığı anda tamamlanmış olur.

Suçun manevi unsuru, yararlanma niyetidir.

Suçun cezası, beş yıldan on beş yıla kadar hapistir.

Yağma suçunun gece veya silâhla tehdit edeıek işlenmesi halinde ceza on yıldan on beş yıla kadar ağır hapistir.

Fiilin, yol kesme şeklinde veya içlerinden biri silâhlı olmak şartıyla en az iki kişi tarafından işlenmesi yahut kıyafet değiştirilerek gerçekleştirilmesi halinde, ceza yirmi yıl ağır hapisten aşağı olamaz.

Kıyafet değiştirmenin cezayı artıncı sebep sayılması, failin sonradan tanınma imkânının bulunmaması yüzündendir.

Bir cevap yazın