Yağmurlu Türkmenleri,Türkmen Aşireti | Türk Tarihi |

Yağmurlu Türkmenleri,Oğuzlara bağlı Türkmen topluluğu.

Yağmurlu Türkmen Aşireti

Büyük Selçuklu devletini meydana getiren Oğuzlara müslüman olduktan sonra genellikle Türkmen adı verilmiştir.

Büyük Selçuklu devleti içinde yer almış olan bu Türkmenlere Yağmur Beyin adına izafeten Yağmurlu Türkmenleri denmiştir.

Gazneli Mahmud’un Selçuklu Yabgusu Arslan Yabgu’yu yakalatmasından sonra (1025) Türkmenler parçalandı.

1035’te Çağrı ve Tuğrul Beyler yönetimindeki Selçuklular Nesâ savaşında Gazneli Mahmud’dan intikam aldılar.

Selçukluların bu zaferden sonra Oğuz Türkmenlerini tekrar yönetimleri altına topladıkları görülür.

Buna karşılık Yağmurlu Türkmenleri ve Kızıllıoğuzları Selçukluların yönetimine girmeyerek Isfahan hâkiminin hizmetinde bulundular.

Daha sonra Yağmurlu Türkmenleri Isfahan hâkimi Kâkûyeoğlu Alâüddevle’nin yanından ayrılarak Rey’deki Oğuzlara karıştılar.

Yağmuriyan adı ile de anılan Yağmurlu Türkmenleri Tuğrul ve Çağrı Beylerin yönetiminden ayrılan diğer Oğuz topluluklarıyla birlikte, Irak Oğuzlarını meydana getirdiler.

Bir cevap yazın